onsdag 11 november 2020

Örat mot marken - för ett proaktivt demokratiarbete i Göteborgs stad!

I samband med avvecklingen av stadsdelsnämnderna och Social resursnämnd vid årsskiftet fördelas deras ansvar ut på andra nämnder. Kommunfullmäktige har beslutat att Nämnden för konsument- och medborgarservice utöver det uppdrag den har har idag även ska övertar ansvaret för

  • att skapa förutsättningar för invånarnas demokratiska delaktighet och inflytande.
  • att utifrån sitt verksamhetsansvar vara en aktiv part när det gäller insatser inom kommungemensamma frågor som exempelvis trygghetsarbete, folkhälsoarbete, sociala erfarenheter i samhällsplaneringen samt samverkan med civilsamhället. 
  • att skapa förutsättningar för samverkan på stadsområdesnivå med andra verksamheter i staden.
  • att ansvara för lokala råd och dialoger utan tydlig koppling till brukargrupp eller ansvarsområde.
Centerpartiet i Göteborg nominerar mig som ledamot i Nämnden för konsument- och medborgarservice och formellt beslut tas av KF i december. Detta uppdrag passar mycket väl ihop med de uppdrag som jag har i Västra Götalandsregionen; Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet samt Överenskommelsegruppen med de civila samhället. Jag ser verkligen fram emot att sätta tänderna i detta uppdrag, eller rättare sagt, lägga örat mot marken för ett proaktivt demokratiarbete i Göteborgs stad.

söndag 8 mars 2020

Kvinnors hälsa i fokus

I veckan hade Centerkvinnorna i Göteborg årsmöte. Jag tackar för förtroendet att få leda Centerkvinnorna i Göteborg under verksamhetsåret 2020. Årsmötet beslöt bl.a. att kvinnors hälsa ska vara en fokusfråga under året för avdelningen.

Idag på internationella kvinnodagen 2020 kräver Centerkvinnorna i Göteborg att mer resurser läggs på forskning på kvinnor och på de sjukdomar som bara drabbar kvinnor. Samt utser PMS-förbundets ordförande Ulrika Engmér Sandström till dagens kvinna för att uppmärksamma det. 

Förutom kvinnors hälsa kommer systerskap att vara i fokus under året. Systerskap både när det gäller att stötta varandra i vardagen och att stötta kvinnor på ledande uppdrag. Vi ska såklart arbeta för att jämställdhetssäkra den lokala politiken. Och vi ska ha roligt!

- Centerkvinnorna i Göteborg kräver ökade anslag till forskning om kvinnors hälsa, sa jag i debatten om vård och omsorg på partistämman 2019.

Klippt från
En trygg och tillgänglig vård med patienten i Centrum
Program antaget av Centerpartiets partistämma 2019

Trygg kvinnohälsovård genom hela livet
Jämställdheten mellan män och kvinnor ökar steg för steg, men när det kommer till kvinnors hälsa släpar utvecklingen efter. Kvinnors sjukdomar och besvär som är kopplade till exempelvis mens, förlossning eller klimakteriet blir ofta avfärdade och normaliserade. Det finns också stora kunskapsluckor i vården när det gäller många sjukdomar som bara drabbar kvinnor.

Många kvinnor lider i tysthet av alltifrån förlossningsskador, svår PMS eller den långa rad av psykiska och fysiska problem som klimakteriet kan medföra. Ofta handlar det om svåra besvär som påverkar livskvaliteten, men som avfärdas med att det är ”naturligt”. Trots att det ofta finns hjälp att få, har inte kunskaperna nått ut i hela vården. Det finns också ett generellt förhållningssätt i samhället i stort att exempelvis olika smärttillstånd, inkontinens eller periodvis nedstämdhet är en del av att vara kvinna.

Svårigheter att få hjälp för olika kvinnosjukdomar och tillstånd gäller för kvinnor i alla åldrar. Men det är ofta särskilt svårt att fånga upp de kvinnor som har passerat fertil ålder och inte dyker upp hos kvinnohälsovården mer än vart tredje till vart femte år på cellprovtagningen. Dessa kvinnor lider ofta av problem kopplat till klimakteriet, men kan också ha svåra besvär från exempelvis tidigare förlossningar de aldrig fått hjälp för.

Genom cellprovtagningarna nås nästan alla kvinnor mellan 23-64 år regelbundet av kvinnohälsovården. Vi föreslår därför att cellprovtagningarna byggs ut och kompletteras med ett frivilligt hälsosamtal hos barnmorskan. Barnmorskorna har kunskaper som inte alltid finns på vårdcentralerna, dit många vänder sig. På detta sätt ges kvinnor en enklare väg in till stöd och hjälp.

fredag 27 september 2019

Kalla inte idéburet för privat

Mitt inlägg på Centerpartiets partistämma i Karlstad under behandling av Kommitté 6, Kultur, civil, konstitution, integration, migration i full längd. På grund av begränsad talartid på en minut var mitt inlägg i talarstolen som sändes på SVT2 betydligt kortare.

Tack herr ordförande

Bifall till kommittén att bifalla attsats 6.3.1. Att de regler och hinder som motarbetar samarbete med civilsamhällets organisationer ses över och reformeras för att underlätta sådana samarbeten.

Civilsamhällets organisationer finns där, redo att stötta och bidra. Flyktingsituationen 2015 är ett exempel. När det behövdes akuta insatser och nya sätt att både jobba och tänka på, ja då fanns civilsamhällets organisationer där. Men de kan göra så mycket mer, även när det inte står en akut situation för dörren. Om bara förutsättningarna och förtroendet finns där.

Man kan kalla denna tredje och helt unika sektor för civilsamhället, idéburen sektor eller social ekonomi. Men man kan inte kalla den för privat. Det är tyvärr vad som ofta görs när det gäller upphandlande verksamheter inom välfärden. De idéburna och de vinstdrivande klumpas ihop, alla kallas privata.

Det är bra att det i Januariavtalet finns med att Regeringen inte kommer att driva vinstförbud eller andra vinstbegränsningar för privata aktörer i välfärden. Men det hade varit ännu bättre om det även stod: För att vi ska kunna möta de samhällsutmaningar vi står inför måste den idéburna sektorn få lov att växa. I Norge står idéburet för 8 procent av välfärden och i Danmark för 14 procent, medan vi i Sverige ligger kvar på bara 3 procent.

En grundförutsättning för valfrihet är mångfald av aktörer. Och jag uppfattar att det finns en tydlig och ömsesidig önskan om ett utökat samarbete mellan den idéburna sektorn och det offentliga. En bra början för att det ska bli verklighet är att sluta kalla idéburna organisationer för privata välfärdsföretag. För du kallar väl inte ett äpple för ett päron?

Tack

lördag 27 april 2019

Vår sunda mat behövs i Europa

Sverige ligger i framkant för sund och säker mat. Men i många länder i Europa ser det annorlunda ut. Där är svagt djurskydd, hög antibiotikaanvändning och stora utsläpp mer regel än undantag. Priset betalas av djuren, av klimatet och av de bönder som tar sitt ansvar för att djuren ska må bra och miljön skyddas. Vi behöver ställa krav på hela Europa att sätta stopp för den överdrivna användningen av antibiotika, minska djurens lidande och satsa på ett mer hållbart jordbruk.

Minskad antibiotikaanvändning för Europa framåt!


fredag 15 februari 2019

Vilket Europa väljer du?

Idag är det hundra dagar kvar till valet till Europaparlamentet 2019. Jag kandiderar för Centerpartiet på plats #19.

Jag kandiderar till Europaparlamentet för
att jag vill vara med och föra Europa i en grön, liberal och jämställd riktning.
att vissa frågor inte upphör vid nationsgränsen, utan kräver ett större samarbete t.ex. miljö, kriminalitet och migration.
att jag brinner för kvinnors företagande och socialt företagande, allt företagande påverkas av beslut i EU.

När hårda vindar blåser måste det finnas krafter som står emot. Rösta på mig den 26:e maj!


Läs Centerpartiets valplattform för EP-valet, Framåt för ett grönt, demokratiskt och frihetligt Europa.