söndag 8 mars 2020

Kvinnors hälsa i fokus

I veckan hade Centerkvinnorna i Göteborg årsmöte. Jag tackar för förtroendet att få leda Centerkvinnorna i Göteborg under verksamhetsåret 2020. Årsmötet beslöt bl.a. att kvinnors hälsa ska vara en fokusfråga under året för avdelningen.

Idag på internationella kvinnodagen 2020 kräver Centerkvinnorna i Göteborg att mer resurser läggs på forskning på kvinnor och på de sjukdomar som bara drabbar kvinnor. Samt utser PMS-förbundets ordförande Ulrika Engmér Sandström till dagens kvinna för att uppmärksamma det. 

Förutom kvinnors hälsa kommer systerskap att vara i fokus under året. Systerskap både när det gäller att stötta varandra i vardagen och att stötta kvinnor på ledande uppdrag. Vi ska såklart arbeta för att jämställdhetssäkra den lokala politiken. Och vi ska ha roligt!

- Centerkvinnorna i Göteborg kräver ökade anslag till forskning om kvinnors hälsa, sa jag i debatten om vård och omsorg på partistämman 2019.

Klippt från
En trygg och tillgänglig vård med patienten i Centrum
Program antaget av Centerpartiets partistämma 2019

Trygg kvinnohälsovård genom hela livet
Jämställdheten mellan män och kvinnor ökar steg för steg, men när det kommer till kvinnors hälsa släpar utvecklingen efter. Kvinnors sjukdomar och besvär som är kopplade till exempelvis mens, förlossning eller klimakteriet blir ofta avfärdade och normaliserade. Det finns också stora kunskapsluckor i vården när det gäller många sjukdomar som bara drabbar kvinnor.

Många kvinnor lider i tysthet av alltifrån förlossningsskador, svår PMS eller den långa rad av psykiska och fysiska problem som klimakteriet kan medföra. Ofta handlar det om svåra besvär som påverkar livskvaliteten, men som avfärdas med att det är ”naturligt”. Trots att det ofta finns hjälp att få, har inte kunskaperna nått ut i hela vården. Det finns också ett generellt förhållningssätt i samhället i stort att exempelvis olika smärttillstånd, inkontinens eller periodvis nedstämdhet är en del av att vara kvinna.

Svårigheter att få hjälp för olika kvinnosjukdomar och tillstånd gäller för kvinnor i alla åldrar. Men det är ofta särskilt svårt att fånga upp de kvinnor som har passerat fertil ålder och inte dyker upp hos kvinnohälsovården mer än vart tredje till vart femte år på cellprovtagningen. Dessa kvinnor lider ofta av problem kopplat till klimakteriet, men kan också ha svåra besvär från exempelvis tidigare förlossningar de aldrig fått hjälp för.

Genom cellprovtagningarna nås nästan alla kvinnor mellan 23-64 år regelbundet av kvinnohälsovården. Vi föreslår därför att cellprovtagningarna byggs ut och kompletteras med ett frivilligt hälsosamtal hos barnmorskan. Barnmorskorna har kunskaper som inte alltid finns på vårdcentralerna, dit många vänder sig. På detta sätt ges kvinnor en enklare väg in till stöd och hjälp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar